Office asistentka v MONDIEU

AQR s.r.o.
Dlhodobá brigáda
St 9.10.2019 19:00

Reagovať na brigádu

Reaguj na brigádu a následne ťa bude kontaktovať zamestnávateľ.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Z dôvodu rastu spoločnosti MONDIEU hľadáme office asistentku do našej centrály v centre Bratislavy. Naša nová kolegyňa sa stane súčasťou významnej expandujúcej slovenskej spoločnosti, ktorá zveľaďuje atraktívny koncept svojho brandu už niekoľko rokov. Prevádzky MONDIEU sú umiestnené v exkluzívnych lokalitách Slovenska, Čiech a v Dubaji. Vo svojich prevádzkach predstavuje kvalitný Á la carte organic bistro koncept. Prvé zoznámenie s nami môžete absolvovať na www.mondieu.sk, ovoňať, ochutnať, vidieť a precítiť príďte osobne. Náplň práce: - bežné administratívne aktivity v office a na úradoch - koordinácia pracovných stretnutí a služobných ciest - administratívna podpora a príprava podkladov - spracovanie dát do našich informačných systémov - koordinácia aktivít v rámci spoločnosti - zabezpečovanie plynulého chodu office - centrála Mondieu - vybavovanie telefonickej, e-mailovej a poštovej korešpondencie, archivácia, registratúra dokumentácie - spracovanie účtovných dokladov v internom systéme V období adaptácie dostane plnú podporu od tímu. Hľadáme kolegyňu, ktorá hovorí anglicky, cíti sa dobre v dynamickom prostredí, je aktívna vodička osobného auta, 8 hodinový pracovný čas Ponúkaný plat: nástupný plat od 700,- EUR vrátane osobného ohodnotenia + zaujímavé motivačné odmenyTermín nástupu: asapDruh pracovného pomeru: plný úväzokIné výhody: - stabilné zázemie v silnej spoločnosti, práca na TPP - výnimočná možnosť odborného rastu - exkluzívne pracovné prostredie v centre Bratislavy v spoločnosti, ktorá patrí medzi lídrov na slovenskom trhu v oblasti gastro - flexibilná pracovná - veľmi príjemný a priateľský kolektív - strava plne hradená zamestnávateľom - ostatné benefity Vám budú prezentované pri osobnom stretnutíInformácie pre uchádzača: ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE Spoločnosť AQR s.r.o., sídlom Ševčenkova 1059/8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 51 909 642, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 36963/R, telefón: 0905299278, e-mail: osobneudaje@mondieu.sk ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvoril zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov. Zoznam osobných údajov, rozsah spracovania a účel spracovania Vo vzťahu k záujemcom o zamestnanie sú predmetom spracúvania nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely: a) účasť na pohovore, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko a titul, trvalé bydlisko, súkromný e-mail a telefón a údaje uvedené uchádzačom o zamestnanie v životopise, v motivačnom liste. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie predzmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. v planom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie predzmluvného vzťahu týkajúceho sa plnenia pracovnoprávnych povinností a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť. b) vedenia v databáze uchádzačov o zamestnanie, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko a titul, súkromný e-mail a telefón a údaje uvedené uchádzačom o zamestnanie v životopise, v motivačnom liste. Ak nedôjde k vzniku pracovnoprávneho vzťahu a máte záujem ostať v databáze záujemcov o prácu, poskytnutie osobných údajov je potrebné v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona a článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na zasielanie ponúk na prácu a bez ich poskytnutia uvedené informácie nedostanete. Dané osobné údaje budú uchované po dobu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje osobe zabezpečujúcej personálne a mzdové služby a subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napr. Sociálna poisťovňa). Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu AQR s.r.o., sídlom Ševčenkova 1059/8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo: - žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; - namietať spracúvanie svojich osobných údajov; - na prenosnosť osobných údajov; - svoj súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie kedykoľvek odvolať, - podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Prečítal som si tieto zásady o ochrane údajov a porozumel som im.
Požadované vzdelanie:stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

AQR s.r.o.x

Stručná charakteristika spoločnosti: Sme dynamicky sa rozvíjajúca slovenská gastro spoločnosť, ktorá neustále vylepšuje kvalitu a atraktivitu svojho brandu. Prevádzky sú umiestnené v exkluzívnych lokalitách Košíc, Bratislavy, Prahy a Dubaja. Vo svojich prevádzkach predstavujeme kvalitný á la carte organic bistro koncept.
Kontakt: AQR s.r.o.

Máš otázku?

Ďalšie brigády

Vychovávateľ

Bratislava
Dlhodobá brigáda

Pokladník, pokladníčka v obchodnom reťazci

Bratislava - Ružinov
4,3 € / hod.

Príprava tovaru pre DECATHLON

Bratislava - Ružinov
4 € / hod.

TAMARIS - asistentka predaja obuvi

Bratislava
Dlhodobá brigáda
Ďalšie brigády Bratislava (653)
Videopopisy pracovných pozícií

Zones je super

1 milión
návštevníkov mesačne
Aktuálne je 321 ľudí online.