Brigádnik Inovačného Centra

Inovačné centrum Košického kraja
Dlhodobá brigáda
Pi 23.9.2022 11:00

Reagovať na brigádu

Reaguj na brigádu a následne ťa bude kontaktovať zamestnávateľ.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: - podpora pri realizácii systémových projektov/programov na rozvoj
inovácií
- podpora pri organizovaní eventov, konferencií
- administratívna podpora Termín nástupu: 1.10.2022Druh pracovného pomeru: na dohoduIné výhody: - flexibilný pracovný čas a možnosť home office (čo znamená
bezproblémové skĺbenie pracovného času a tvojho štúdia na VŠ)Informácie pre uchádzača: zaslanie životopisu a žiadosti na uvedenú kontaktnú osobu
Požadované vzdelanie:študent vysokej školy

Inovačné centrum Košického krajax

Stručná charakteristika spoločnosti: Inovačné centrum Košického Kraja je unikátnou organizáciou, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom regionálneho inovačného ekosystému. Naším poslaním je napĺňanie vízie a cieľov stanovených v Regionálnej Inovačnej Stratégií Košického kraja. Medzi naše hlavné činnosti patrí najmä: posilnenie, rozvoj a koordinácia spolupráce medzi členmi a tretími osobami pôsobiacimi v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni; vyhľadávanie a podpora prenosu kapitalizovateľných výsledkov výskumu a vývoja a transfer technológií medzi akademickou, výskumno-vývojovou a podnikateľskou sférou; podpora a koordinácia sprístupnenia akademickej a vedecko-výskumnej infraštruktúry subjektom pôsobiacim v podnikateľskej sfére; vytváranie podmienok pre vznik a rozvoj najmä malých a stredných inovatívnych podnikov zameraných na využívanie nových výrobných postupov a technológií, produkujúcich konkurencieschopné výrobky a poskytujúcich kvalitatívne lepšie služby; poradenstvo, podpora a poskytovanie služieb inovatívnym podnikom; rozvoj regionálnej vedecko-výskumnej infraštruktúry.

Viac na www.ickk.sk
Kontakt: Inovačné centrum Košického kraja

Máš otázku?

Videopopisy pracovných pozícií

Zones je super

1 milión
návštevníkov mesačne
Aktuálne je 4 519 ľudí online.