Privátny bankár

Michal, Manažment
Viac informácii o pracovnej pozícii

Práca privátneho bankára nie je len o zlatých tehlách a eventoch. Často musí klientom komunikovať veľmi zložité situácie, nájsť správne slová a vysvetliť, prečo to tak je.

Pozrite si ďalšie videá pracovných pozícii

Všetky povolania